Autohtone sorte i pasmine dubrovačkog kraja

Bioraznolikost se često spominje kao važan i ključni element u održivom gospodarenju nekog područja. Predstavlja sveukupnu raznolikost svih živih organizama koji su sastavni dijelovi nekog ekosustava. Biljni, životinjski i mikrobiološki svijet djeluju u sinergiji, koja je temelj za opstanak svih vrsta. Ipak, posljednjih desetljeća dolazi do depopulacije ruralnog prostora i gubitka tradicijskih poljoprivrednih djelatnosti, što […]

Poljoprivreda i digitalizacija

Jedna od strategija Europske unije je osnaživanje građana pri korištenju digitalnih alata i nove generacije tehnologija. Digitalizacija u poljoprivrednoj proizvodnji se u poslijednjem desetljeću podigla na višu razinu, čime se omogućuju temeljne promjene u poljoprivrednom sektoru EU-a i u ruralnim područjima. Upotreba digitalnih i podatkovnih tehnologija u poljoprivredi predstavlja potencijal za modernu transformaciju u poslovanju, […]

Zaštićene oznake kvalitete

Označavanje prehrambenih proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI), zaštićenom oznakom zemljopisnog porijekla (ZOZP) i zajamčenog tradicionalnog specijaliteta (ZTS), inicijativa je Europse unije pokrenuta devetesetih godina. Takav jedinstveni sustav označavanja osigurava zaštitu naziva tradicionalnih proizvoda čija kvaliteta i posebne značajke nastaju pod utjecajem ljudskih ili prirodnih čimbenika specifičnih za određeno zemljopisno područje ili su pak proizvedeni […]

Ekološka poljoprivreda – potencijal malih mediteranskih polja

Ekološka poljoprivreda zauzima prvo mjesto među alternativnim oblicima poljoprivredne proizvodnje. U 2022. godini globalna prodaja ekološke hrane i pića dosegla je 135 milijardi eura. U Hrvatskoj je 2021. godine 121 924 hektara bilo pod ekološkom proizvodnjom, što čini 8,1 % ukupnih površina, što je više nego utrostručenje u odnosu na prethodne godine. Ekološka poljoprivreda se […]