Lokalna razvojna strategija

Lokalna razvojna strategija (LRS) strateški je dokument koji se koristi u okviru Programa ruralnog razvoja (Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja) kako bi se promovirao održivi ekonomski, socijalni i ekološki razvoj na lokalnoj razini. 

Na ovim mrežnim stranicama posvećenima provedbi lokalne razvojne strategije, uvijek će se nalaziti najažurnija verzija LRS kako bi se lokalnoj zajednici, dionicima, potencijalnim partnerima i svima zainteresiranima za provedbu LRS “Dubrovačka traversa” omogućio brz i jednostavan pristup relevantnim informacijama o strategiji, projektima, aktivnostima i ciljevima. Također, na ovim mrežnim stranicama biti će dostupne sve  informacije o novostima, provedenim aktivnostima i 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Dubrovačka traversa (dalje u tekstu: LAG DT) sastoji od općeg dijela te od “tehničkog dijela” u kojem se navode četiri intervencije, odnosno četiri vrste Natječaja koje će LAG DT kroz programsko razdoblje 2023-2027 raspisivati za krajnje korisnike na području LAG-a, a to su:

  1. INT 1.1 Potpora ulaganjima u poljoprivrednoj proizvodnji i preradi
  2. INT 1.2 Potpora razvoju ruralnog turizma
  3. INT 2.1 Potpore ulaganjima u infrastrukturu ruralnih područja
  4. INT 2.2 Potpora razvoju ruralnog područja kroz valorizaciju i zaštitu prirodne i kulturne baštine

Često postavljena pitanja za Lokalnu razvojnu strategiju

Lokalna razvojna strategija (LRS) je ključni dokument djelovanja Lokalne akcijske grupe (LAG) Dubrovačka traversa. LRS se sastavlja za razdoblje od četiri godine i u njemu su definirane osnovne karakteristike područja koje pokriva LAG, identificirani razvojni problemi i potrebe, te povezani ciljevi i prioriteti. Na temelju ovih elemenata, LAG raspisuje natječaje za krajnje korisnike. Financiranje provedbe LRS-a osiguravaju Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kao nadležna tijela za vođenje i nadzor aktivnosti LAG-ova u Republici Hrvatskoj.

Sadržaj LRS-a moguće je mijenjati, te nju, kao i sve njene izmjene i dopune moraju biti usvojene od strane nadležnog tijela LAG-a (Skupštine). Izmjene LRS je moguće napraviti jednom godišnje tijekom razdoblja provedbe, a najkasnije do 30.lipnja 2029. Godine. Izmjene općih i specifičnih ciljeva LRS moguće je mijenjati jednom tijekom razdoblja provedbe LRS.

Pod razdoblje provedbe LRS smatra se vremensko razdoblje od dana sklapanja ugovora o financiranju (13.12.2023) do 31.prosinca 2029. godine

Financijski i akcijski plan omogućuje detaljno planiranje provedbe LRS-a, uključujući raspodjelu sredstava za projekte po godinama i prioritizaciju aktivnosti prema ciljevima strategije.

Natječaje (4) koje LAG može raspisati odnose se na: INT 1.1 Potpora ulaganjima u poljoprivrednoj proizvodnji i preradi, INT 1.2 Potpora razvoju ruralnog turizma, 2.1 Potpore ulaganjima u infrastrukturu ruralnih područja, INT 2.2 Potpora razvoju ruralnog područja kroz valorizaciju i zaštitu prirodne i kulturne baštine

Svi uvjeti detaljnije će se odrediti po pojedinačnom LAG Natječaju. Vidi više: LAG Natječaji

Ostavite komentar

Lokalna akcijska grupa
(LAG) Dubrovačka traversa
Gruda 152, Gruda

lag.dubrovacka.traversa@gmail.com

europski poloprivredni fond za ruralni razvoj

© 2023 LAG Dubrovačka traversa
Izrada web stranice: Što misliš?