O nama

O LAG-u “Dubrovačka traversa”

Lokalna akcijska grupa “Dubrovačka traversa” (LAG “Dubrovačka traversa”) osnovana je 26. listopada 2022., kao udruga, odnosno pravna osoba registrirana pri Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, kao nevladina, neprofitna organizacija. LAG “Dubrovačka traversa” za cilj ima unapređenje i razvoj zajednica na ruralnim područjima Općine Dubrovačkog primorja, Grada Dubrovnika, Općine Župe dubrovačke i Općine Konavle. 

Sjedište LAG-a nalazi se na Grudi, u Konavlima.

Cilj osnivanja LAG-a je donošenje i provođenje lokalne razvojne strategije, djelovanje u skladu s načelima LEADER programa i CLLD smjernicama za integirirani lokalni razvoj u ruralnom području jedinica loklane samouprave koje su članice LAG-a.

Svrha LAG-a je poticati primjenu načela LEADER programa te CLLD smjernica za integrirani održivi razvoj u ruralnim područjima. 

→ Program LEDAER je inicijativa Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutih na lokalnoj razini u svrhu revitalizacije ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta. LEADER pristup je metoda ruralnog razvoja koji se primjenjuje u svim zemljama članicama EU i na taj način može unaprijediti svakodnevni život ljudi u ruralnim područjima. LEADER potiče ruralna područja na održivi ravoj svojih zajednica uz povećanje konkurentnosti poslovnog sektora, poticanje sudjelovanja građana u donošenju lokalnih političkih područja, zaštitu prirodne i kulturne baštine te razvoj društvenih sadržaja u ruralnim zajednicama. 

CLLD (Community Led Local Development / lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora, u svrhu izrade i provedbe integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti.

Područje LAG-a “Dubrovačka traversa” ima 573 km², a sastoji se od 101 naselja u kojima živi 60.510 stanovnika. Gospodarstvo ovog područja temelji se na turizmu, poljoprivredi, ribarstvu i pomorstvu. Turizam igra ključnu ulogu, s obzirom na prirodne ljepote i kulturnu baštinu koju LAG “Dubrovačka traversa” nudi. Poljoprivreda, uključujući vinogradarstvo i maslinarstvo, također je značajna gospodarska grana, dok ribarstvo pruža mogućnosti za lokalne ribare.

LAG “Dubrovačka traversa” graniči s LAG-ovima u okruženju, odnosno sa LAG-om 5 i LAG-om Neretva. LAG 5 pripada istoj Županiji te zahvaća otoke Korčulu, Mljet i Lastovo, te poluotok Pelješac, te obuhvaća 11 jedinica lokalne samouprave (Blato, Janjinu, Korčulu, Lastovo, Lumbardu, Mljet, Orebić, Smokvicu, Ston, Trpanj i Vela Luku). Područje LAG-a Neretva pripada Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a čine ga ukupno 7 gradova i općina: gradovi Metković, Opuzen, Ploče  te općine Kula Norinska, Pojezerje Slivno i Zažablje

Često postavljena pitanja O nama

Više o radu LAG-a pročitajte u Statutu LAG-a.

Lokalna akcijska grupa (LAG) je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe. Organizacijski oblik LAG-a: neprofitna organizacija, udruga.

LAG funkcionira na mehanizmu LEADER pristupa, poštivajući Zakon o udrugama te odredbe Pravilnika Ministarstva poljoprivrede o provedbi intervencije 77.06 “Potpora LEADER (CLLD) pristupu) te Pravilnika o LEADER operativnim pravilima.

Članovima udruge mogu postati, prihvaćajući odredbe Statuta te interes obavljanja djelatnosti udruge, predstavnici pojedinačnih interesnih skupina: javne interesne skupine; gospodarske interesne skupine, civilne interesne skupine (udruge i ostale neprofitne organizacije, fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja prihoda)

Predstavnička skupština(9)Upravni odbor (7)Nadzorni odbor (5)

Ankora d.o.o

OPG Vardia

AGROTURIZAM Konavle

DURA

Općina Župa dubrovačka

Općina Konavle

Općina Dubrovačko primorje

KUD ČILIPI

UDRUGA BONSAI

Ankora d.o.o

Braniteljska zadruga EKO Župa

Sveučilište u Dubrovniku

TZO Dubrovačko primorje

Općina Župa dubrovačka

KUD ČILIPI

Nogometni klub Croatia

OPG Laptalo

CLASTRUM d.o.o

Grad Dubrovnik

Općina Dubrovačko primorje

Zajednica sportova Općine Konavle

Predsjednici i voditelj:Ostali članovi  

Predsjednik:
Luko Musladin

Voditeljica:
Anamarija Kličan 

Predstavnici gospodarskog, javnog i civilnog sektora. 

Sva tijela LAG-a moraju imati sektorsku i teritorijalnu zastupljenost, a prilikom donošenja odluka niti jedna interesna skupina ne smije imati natpolovičan broj glasova prisutnih članova (Pravilnik o provedbi intervencije 77.06). S obzirom da više od 85% članova LAG-a čini gospodarski sektor, donošenje odluka u takvom sastavu ne bi bilo moguće jer bi se time smatralo da je prisutna kontrola odlučivanja te se je oformilo Predstavničko tijelo (Predstavnička skupština), izabrano od strane članova LAG-a, sukladno Članku 17. (1) Zakona o udrugama. Predstavničko tijelo čini 9 predstavnika članova triju interesnih skupina. 

Nakon isteka mandata izabrani predstavnici mogu ponovno biti birani na istu dužnost. Po isteku mandata izabranih predstavnika, novi predstavnici Skupštine se biraju na Izbornoj sjednici na koju će biti pozvano ukupno članstvo LAG-a gdje svi članovi LAG-a imaju pravo sudjelovanja u izborima za predstavnike u Skupštini, a u skladu sa Statutom.

Članovi LAG-a i dalje će biti informirani o radu LAG-a te će svojim komentarima i prijedlozima i dalje moći podržavati LAG rada, no zbog usklađenosti s pravnom dokumentacijom kojom LAG podliježe, neće imati mogućnost glasanja prilikom donošenja Odluka. Ukupno članstvo LAG-a saziva predsjednik Skupštine prema potrebi.

Lokalna akcijska grupa
(LAG) Dubrovačka traversa
Gruda 152, Gruda

lag.dubrovacka.traversa@gmail.com

europski poloprivredni fond za ruralni razvoj

© 2023 LAG Dubrovačka traversa
Izrada web stranice: Što misliš?