Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata organizacije manifestacija u turizmu te drugih oblika promidžbe poduzetništva i turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2024. godinu

Nositelj: DNŽ

Predmet Javnog poziva:
Predmet Javnog poziva je sufinanciranje projekata i aktivnosti koji za cilj imaju organizaciju manifestacija u turizmu te druge oblike promidžbe u poduzetništvu i turizmu na području Dubrovačko-neretvanske županije, a koji su provedeni ili će biti provedeni u 2024. godini.

Prihvatljivi korisnici:

   • Udruge građana koje djeluju na području DNŽ te su organizatori ili suorganizatori
   • Pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište na području DNŽ
   • Sveučilišne i obrazovne institucije
   • Jedinice lokalne samouprave i druge institucije kojima je osnivač JLS
   • Udruženja poduzetnika u ruralnom turizmu okupljena radi provođenja zajedničkih projekata i objedinjene promidžbe
   • Komore i strukovna udruženja
   • Turističke zajednice s područja DNŽ

Prihvatljive aktivnosti:

   • Manifestacija od značaja za DNŽ kojima se potiče razvoj ruralnog turizma i drugih selektivnih oblika turizma u Županiji u cjelini ili pojedinih njenih dijelova
   • Provedba projekata koji potiču razvoj turističke ponude s posebnim naglaskom na projekte koji uključuju nove poduzetnike, nove i inovativne turističke proizvode i one koje primjenjuju novu tehnologiju te one koji predstavljaju novu vrijednost postojećem turističkom proizvodu
   • Prezentacija, predstavljanje na sajmovima, objedinjeno oglašavanje, web promocija i organizacija drugih promotivnih aktivnosti
   • Edukacija članova/poduzetnika, stručna predavanja, stručni skupovi, studijski posjeti primjerima dobre prakse, podizanje svijesti javnosti o značaju razvoja projekata ruralnog turizma u zajednici za ukupni razvoj ruralnih prostora
   • Organizacija gospodarskih, sportskih, kulturnih, vjerskih događanja i gostovanja koja ne moraju biti turistička manifestacija, ali koja okupljaju veći broj sudionika te indirektno promoviraju turističku ponudu destinacije
   • Druge operativno-tehničke aktivnosti koje su preduvjet funkcioniranja i realizacije programa i projekata kao što je nabava opreme nužne za realizaciju projekata, prijevoz, vođenje projekata i sl.

Najviši ukupni godišnji iznos sufinanciranja koju Korisnik može ostvariti po projektu odnosno aktivnosti je 4.000,00 €.

Rok za prijavu:
Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. listopada 2024. godine.

Detalje o Javno pozivu i potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Izvor: DNŽ

Prethodno 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje