U Zagrebu održane edukacije za zaposlenike LAG-ova

Od 3. do 14. lipnja 2024. godine, u organizaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u Zagrebu su održane edukacije za LAG-ove u vezi kontrolnih lista i postupanja na LAG natječajima za razdoblje od 2023. do 2027. godine. Edukacije su bile jednodnevne i po grupama od desetak LAG-ova. Zaposlenice LAG-a “Dubrovačka traversa” sudjelovale su na edukaciji 12. lipnja., zajedno za kolegicama i kolegama iz drugih LAG-ova sa područja Dalmacije.

Cilj edukacije je  priprema LAG-ova za provedbu Lokalnih razvojnih strategija do 2027. godine. Djelatnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te Ministarstva poljoprivrede su djelatnicima LAG-ova detaljno predstavili i objasnili LEADER operativna pravila po kojima će se provoditi postupak provedbe LAG intervencija unutar Lokalne razvojne strategije.

Osim operativnih pravila, detaljno su se prikazali i protumačili obrasci i prilozi za pripremu LAG intervencija, a posebno Nacrt kontrolne liste za intervencije, koji uključuje detaljno opisano vrednovanje prijava na LAG natječaje. Osim tumačenja obrazaca za LAG intervencije, bilo je riječ i o raspodijeli poslova i obvezama između LAG-ova i APPRRR-a.

Sudjelovanje na edukaciji doprinjelo je boljem razumijevanju i usvajanju provedbe Lokalne razvojne strategije u novom programskom razdoblju 2023.-2027., a sve s ciljem ispravne izrade i objave prvih LAG natječaja, koji se očekuju u drugom/trećem tromjesečju 2024. godine.

Prethodno U Velikoj Kopanici, od 6. do 8. ožujka 2024. godine, je održana radionica za LAG-ove „LEADER operativna pravila„