U Župi dubrovačkoj održana redovna sjednica Skupštine LAG-a

U Župi dubrovačkoj 28. veljače 2024 s početkom u 10:00h održana je redovna sjednica Skupštine LAG-a Dubrovačka traversa na kojoj su od devet članova (Predstavničke) Skupštine, prisustvovalo njih sedam. Skupštinu je vodio predsjednik LAG-a Luko Musladin uz voditeljicu LAG-a Anamariju Kličan.

Točke o kojima se raspravljalo te odluke koje su se donijele odnosile su se na usvajanje novog Statuta, usvajanje Financijskog plana za 2024. godinu te Financijskog izvješća za 2023., Plana rada za 2024. te Izvješća o radu za 2023., te na izmjene u Lokalnoj razvojonoj strategiji koje je bilo potrebno donijeti nakon usvajanja iste na sjednici od 19. rujna 2023. 

Također, na sjednici se raspravljalo i o akcijskom planu raspisivanja LAG Natječaja koji je uvjetovan Pravilnikom o LEADER operativnim pravilima, a koji je još uvijek u izradi. To je pravilnik u kojem je uređen pravni okvir za postupnovna pravila Agencije za plaćanja i LAG-a prilikom provedbe Lokalne razvojne strategije, odnosno Natječaja, s jasnim podjelama zadaća između LAG-a i nadležnih tijela. Završetak konzultacija i objava LEADER operativnih pravila očekuje se u drugom
tromjesečju 2024.

Prethodno LAG “Dubrovačka traversa” potpisao Ugovor o sufinanciranju provedbe LRS unutar Intervencije 77.06 “Potpora LEADER (CLLD) pristupu” iz Strateškog plana ZPP RH 2023. – 2027.