Ekološka poljoprivreda – potencijal malih mediteranskih polja

Ekološka poljoprivreda zauzima prvo mjesto među alternativnim oblicima poljoprivredne proizvodnje. U 2022. godini globalna prodaja ekološke hrane i pića dosegla je 135 milijardi eura. U Hrvatskoj je 2021. godine 121 924 hektara bilo pod ekološkom proizvodnjom, što čini 8,1 % ukupnih površina, što je više nego utrostručenje u odnosu na prethodne godine.

Ekološka poljoprivreda se temelji na pravilima koja održavaju plodnost tla, zdravlje životinja i biljaka te minimalno utječu na okoliš. Ograničena je upotreba mineralnih gnojiva, pesticida, herbicida, GMO-a, ionizirajućeg zračenja i hormona, dok su antibiotici dozvoljeni samo za očuvanje zdravlja životinja.

Glavna obilježja ekološke proizvodnje su:

   • Održivo gospodarenje resursima
   • Zabranjena upotreba kemijskih sredstava i mineralnih gnojiva
   • Očuvanje bioraznolikosti
   • Poticanje malih obiteljskih gospodarstava i ruralnog razvoja
   • Doprinos eko turizmu

EU strategija „Od polja do stola“ planira da do 2030. godine 25% poljoprivrednog zemljišta bude pod ekološkom proizvodnjom.
Ekološka poljoprivreda se oslanja na prevenciju umjesto kurative, zbog ograničene upotrebe zaštitnih sredstava. Ključne preporuke uključuju:

   • Poboljšanje otpornosti bilja i životinja
   • Povećanje plodnosti i kvalitete tla
   • Privlačenje prirodnih neprijatelja
   • Pravilna i pravovremena obrada tla
   • Praćenje agroklimatoloških i agroekoloških parametara
   • Adekvatna primjena dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja i gnojiva

Prelazak s konvecionalne na ekološku proizvodnju

Svi oni koji se žele baviti ekološkom proizvodnjom i te proizvode staviti na tržište kao ekološke, moraju biti upisani u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, a proizvodnja mora biti pod stručnom kontrolom. Stručna kontrola je obvezna najmanje jednom godišnje, a provode je kontrolna tijela koja je ovlastilo Ministarstvo poljoprivrede.

Koraci do eko proizvodnje:

Prvi uvjet je upis poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao i u sustav evidencije zemljišnih parcela ARKOD. Nakon upisa u sustav, koraci su sljedeći:

  1. kontaktiranje i odabir kontrolnog tijela koje djeluje na području proizvodnje, a koje je ovlašteno od Ministarstva poljoprivrede. Popis ovlaštenih tijela dostupan je na stranicama Ministarstva  
  2. podnošenje zahtjev za stručnu kontrolu kontrolnom tijelu
  3. priprema dokumentacije prije prve stručne kontrole: Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednika (proizvođača, prerađivača, uvoznika ili distributera/trgovaca) te Zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD zapisnik), kojeg izdaje APPRRR.
  4. dolazak djelatnika kontrolnog tijela na PG u prvu stručnu kontrolu i, ovisno o uvjetima izdavanje ZAPISNIKA o obavljenoj stručnoj kontroli
  5. ako kontrolno tijelo izda pozitivno mišljenje u zapisniku, Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (podružnici/ regionalnom uredu Agencije) podnosi se:
    • Zahtjev za upis u Upisnik subjekata u ekološku proizvodnju (koji je dostupan na službenim stranicama APPRRR
    • Državni biljeg
    • Zapisnik kontrolnog tijela za ekološku proizvodnju o obavljenoj prvoj stručnoj kontroli koju nakon obavljene prve stručne kontrole izdaje certifikacijsko odnosno kontrolno tijelo
  6. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju upisuje PG u Upisnik subjekta u ekološkoj proizvodnji te izdaje RJEŠENJE O UPISU U UPISNIK SUBJEKATA U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI
  7. Izdavanje potvrdnice i certifikata, koju izdaje ovlašteno kontrolno tijelo
 1.  

Korisno je znati:

  • Proizvodi proizvedeni u prijelaznom razdoblju označavaju se riječima i kraticama, a ne znakom
  • Kontrolno tijelo poslije pregleda poljoprivrednog zemljišta definira prijelazno razdoblje u kojem se tlo treba očistiti od tragova sintetskih i nedozvoljenih tvari. Proizvod u tom period uzgoja na deklaraciji ne smije koristiti eko-znak jer se takav proizvod ne tretira kao potpun ekološki proizvod.
  • Ovisno o vrsti proizvodnje, prijelazno razdoblje može trajati do tri godine, a započinje najranije kada proizvođač svoje gospodarstvo uključi u sustav kontrole.
  • Potvrdnica (certifikat) je isprava kojom ovlašteno kontrolno tijelo u ekološkoj proizvodnji potvrđuje da su proizvodnja, prerada ili usluga na proizvodnoj jedinici u ekološkoj proizvodnji sukladni s propisanim temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju. Potvrdnicu poljoprivredni proizvođač dobiva svake godine.

 

Izvori i korisni linkovi:

Prethodno LAG Dubrovačka traversa sudjelovao na Okruglom stolu u organizaciji Agroturizma Konavle

Ostavite komentar